Służą do transportu luzem materiałów sypkich o dużej rozpiętości granulacji, od drobnokawałkowych, do brył rzędu kilkunastu centymetrów. Zastępują one przenośniki taśmowe wtedy kiedy wymagają tego ciężkie warunki pracy – np. materiał transportowany może niszczyć taśmę lub w przypadku wysokiej temperatury. Odpowiednie ukształtowanie płyt lub koryt pozwala stosować duże kąty nachylenia względem poziomu. Ich niska prędkość pozwala stosować je m.in.  w procesach technologicznych – suszeniu, chłodzeniu, sortowaniu itp. Znajdują zastosowanie przy wybieraniu materiałów budowlanych spod lejów lub podając materiał do kruszarek lub na inne przenośniki.

Budowa:

Elementami nośnymi przenośnika płytowego są łańcuchy pociągowe, zwykle dwucięgnowe, połączone płytami, na których przemieszcza się materiał transportowany. Do płytek ogniw łańcuchów mocuje się wsporniki , na których z kolei osadza się płyty nośne wykonane z blachy. Łańcuch wraz z płytami przewija przez koła łańcuchowe zaklinowane na wale napędowym osadzonym w łożyskach tocznych. Napęd jest przekazywany z silnika na wał za pomocą przekładni. Napinanie składa się z wału osadzonego w dwóch łożyskach tocznych i mechanizmu śrubowego gdyż wymagane przesunięcie jest niewielkie.

Cechy:

  • odporność na przeciążenia i nierównomierne obciążenie
  • odporność na wysoką temperaturę
  • odporność na uderzenia ciężkich brył
  • duża wydajność
  • możliwość wykorzystania przy równoczesnym zastosowaniu do różnych procesów technologicznych