Vibrační dopravníky, které vyrábíme, se používají jak pro dopravu sypkých, tak mokrých surovin. Lze je používat rovněž pro dopravu horkých materiálů.

Z těchto důvodů nacházejí své uplatnění v:

 • hornictví,
 • hutnictví,
 • stavebnictví,
 • elektrárnách,
 • průmyslu: chemickém, potravinářském, keramickém, cementářském atp.

Výroba a montáž vibračních dopravníků v PROMUS Katowice

Díky mnohaletým zkušenostem můžeme našim zákazníkům nabídnout zcela profesionální poradenství týkající se výroby a montáže vibračních dopravníků. Znalosti zákazníka týkající se základů jejich konstrukce zjednodušují přizpůsobení projektového řešení potřebám vyplývajícím z druhu činnosti, kterou zákazník provozuje. Naši zaměstnanci však disponují tak velkými znalostmi, že mohou bez problému odpovědět na každou otázku smluvního partnera, která se může týkat jak využití, tak konstrukce systémů, jež nabízíme.

Uvedený vibrační dopravník se skládá z:

1. žlabu, jehož prostřednictvím se dopravují materiály s využitím gravitační síly. Žlab může být otevřený nebo uzavřený, s libovolným počtem násypek nebo výsypek po celé své délce. Přípustné je sušení, vlhčení nebo chlazení materiálu, který se v něm dopravuje. Možné je rovněž manuální nebo automatické ovládání násypek a výsypek. Rozlišujeme následující žlaby:

 • jednoduché – dělené podélnými přepážkami
 • šroubovicové – umožňující svislou dopravu

2. vibrátoru, který vyvolává vibrace žlabu, čímž je zaručeno plynulé posouvání dopravovaných materiálů.
Používají se následující typy vibrátorů:

 • mimoosové – používané u dlouhých dopravníků (do 30 m) a pracující při nízkých frekvencích (500–1500 otáček/minutu)
 • setrvačné – pro pohon dopravníků s průměrnou frekvencí 1000–2000 vibrací/minutu
 • reakční
 • tlakové

3. pružných prvků podpěr nebo zavěšení žlabu. Dopravníky lze stavět jak na základu, tak na amortizátorech. Závisí to na podkladu a na dopravovaných surovinách. Kaskádovité osazení umožňuje výstavbu dlouhých technologických linek, přizpůsobených potřebám a možnostem zákazníka.

Bez ohledu na druh činnosti, kterou zákazník provozuje, jsme schopni komplexně navrhnout optimální řešení. Montáž zvoleného systému pro nás také není problém, neboť naši zaměstnanci mají bohaté zkušenosti a bez potíží se této činnosti ujmou. Díky tomu všemu bude zákazník spokojený se svou volbou i s naší prací.

Existují dva druhy vibračních dopravníků:

1. s magnetickým pohonem, jejichž rozsah výkonnosti se pohybuje v rozmezí 0–100 %. Lze ho nastavit v režimu průchodu jemnozrnné a hrubozrnné hmoty. Vzhledem k magnetickému pohonu není možné za provozu dopravníku přidávat další materiál. Maximální délka činí 2500 mm, což zajišťuje optimální provoz. Tento druh dopravníků může být v otevřené, uzavřené nebo potrubní formě;

2. s nevyváženým pohonem – rozsah výkonnosti činí v tomto případě 30–100 %. Stanovuje se v tom případě plynule s použitím zařízení s nastavitelnou frekvencí. Mohou být rovněž otevřené, uzavřené nebo potrubní. V souvislosti s tím jsme schopni zákazníkovi poradit, který z nich si má vybrat, s přihlédnutím k jeho činnosti. Zpracujeme projekt řešení, které si zákazník zvolil, namontujeme ho v určeném místě a v případě potřeby můžeme provádět servis zařízení.

Vibrační dopravníky mají velice mnoho předností. K těm nejdůležitějším patří:

 • tichý a plynulý provoz
 • jednoduchý proces automatizace
 • malá spotřeba energie
 • možnost souběžné dopravy různých materiálů
 • jednoduchá montáž
 • malé obrysové rozměry
 • nízká poruchovost
 • provoz v plynulém nebo přerušovaném cyklu

Díky tomu všemu se dopravníky firmy PROMUS Katowice vyznačují solidní konstrukcí, která zaručuje bezpečné a efektivní použití při činnostech, které si zákazník zvolí.

Seznamte se s naší komplexní nabídkou montáže zvoleného vibračního dopravníku. Plné nasazení a individuální přístup k zákazníkovi jsou pro nás charakteristické. Naši zaměstnanci jsou otevření všem otázkám a rádi poskytnou vyčerpávající odpovědi. Ochotně čelíme různým výzvám, které se týkají i těch nejnáročnějších průmyslových oborů, v nichž působí naši zákazníci.

Seznamte se s projekty, které již naše firma realizovala jak v Polsku, tak v ostatních částech Evropy. Možná, že bude některý z nich pro vás inspirací pro další úkony, kterých se ochotně ujmeme.

Kontaktujte nás

Napište nám!