Válečkové dopravníky

Našim zákazníkům chceme nabídnout vysoce kvalitní válečkové transportéry, nazývané rovněž válečkové dopravníky. Tento systém se používá k dopravě pevných nákladů a funguje na základě práce rovnoběžně osazených válečků.

Válečkové dopravníky nacházejí široké uplatnění v technologických procesech a ve vnitropodnikové dopravě, a zvyšují tak produktivitu, komfort a bezpečnost práce. Znamená to, že válečkové dopravníky tvoří skupinu transportérů s nejširším použitím ve všech průmyslových odvětvích.

Konstrukce dopravníků se obyčejně vyrábí z hliníku nebo oceli. Válečky do dopravníků se nejčastěji vyrábí z plastu, oceli, hliníku nebo PVC. Válečkové dopravníky, které nabízíme, se vyznačují solidní konstrukcí navrženou s využitím nejlepších materiálů, což zaručuje vysokou odolnost proti zatížení a zajišťuje dlouholetou životnost.

Doprava nákladů pomocí válečkových dopravníků

Przenośniki śruboweVálečkové dopravníky se používají v průmyslových odvětvích, kde je nutná rychlá a jednoduchá doprava prvků s velkou hmotností nebo velkými rozměry. Válečkový dopravník může být používán samostatně nebo jako součást výrobní linky. Pomocí válečkových dopravníků se přemísťují pevné náklady, které se vyznačují kompaktní konstrukcí. Jedná se o kontejnery, kartony, balíky, bedny, palety nebo jednotlivé prvky, např. desky, akumulátory, knihy atp. Je nutné, aby dopravovaný náklad měl pokud možno ploché dno, aby se předešlo zaklínění mezi válečky dopravníku. Pohyb nákladu je realizován pomocí rovnoběžně osazených válečků poháněných řetězy nebo ozubenými řemeny. Tyto dopravníky se vyskytují rovněž jako kumulační, které náklad shromažďují před samotnou operací na lince nebo před odběrem nákladu do dalších operací.

Konstrukce válečkového dopravníku

Válečkový dopravník se skládá ze dvou rovnoběžných postranic, k nimž jsou kolmo připevněné válečky. Postranice jsou vzájemně spojené pomocí válečků. Je možné použít rovněž doplňkové příčníky. Postranice s válečky jsou nejčastěji usazeny na podpěrách. Modulová konstrukce umožňuje projektovat celé systémy válečkových dopravníků různých rozměrů a tvarů. Dopravní systém tohoto druhu umožňuje jednoduchou montáž a demontáž jednotlivých válečků. Současně není potřeba rozmontovat celou konstrukci, aby bylo možné provést demontáž. Díky tomu je v případě nutnosti možné provést rychlou modernizaci dopravního systému. Boční profily dopravníku kromě toho umožňují jejich snadné spojení s nosnou konstrukcí podle příslušného zadání. Je vhodné rovněž uvést, že ve válečkovém dopravníku lze instalovat doplňkové prvky, např. pneumatické blokády, koncové nárazníky nebo boční vodicí lišty. Dopravníky jsou vybaveny různými typy řídicích systémů v závislosti na strojích využívaných v systému. Může se jednat o automatiku pouze ve formě skřínky nebo o propracovaný systém centrálního řízení.

Vlastnosti válečkových dopravníků:

Základní technické údaje válečkových dopravníků:

  • délka (vzdálenost mezi konci dopravníku),
  • šířka (vzdálenost mezi bočními postranicemi dopravníku),
  • vnější průměr válečků,
  • a rozteč válečků (vzdálenost mezi osami sousedících válečků).

Kromě toho je možné zdůraznit dva klíčové parametry: nosnost a výkon:

  1. nosnost dopravníku závisí na použitých válečcích, zejména na jejich délce a hustotě rozmístění. Podle tohoto parametru rozlišujeme válečkové dopravníky s nosností do několika kilogramů na váleček, přičemž válečky jsou vyrobeny z PP, a dále dopravní systémy, které celkem dosahují nosnost až několik tun;
  2. výkon určuje lineární rychlost dopravovaných nákladů. V závislosti na specifice dopravníkového systému lze měnit rychlost, například pomocí bezpečnostních bariér. Vyrábí se rovněž válečkové dopravníky s možností změny rychlosti.

Válečkové dopravníky nabízené společností PROMUS Katowice

Válečkové dopravníky, které nabízíme, se vyznačují nejvyšší kvalitou. Díky využití praktických zkušeností a nejmodernějších technologických řešení přizpůsobujeme tyto dopravníky očekáváním našich zákazníků a individuálním požadavkům projektu.

Výhody válečkových dopravníků:

  • velká nosnost,
  • solidní konstrukce,
  • rychlá montáž a možnost modernizace,
  • provedení podle specifických požadavků.

Rozsah našich služeb zahrnuje jak projektování, tak výrobu a montáž válečkových dopravníků.

Klademe důraz na to, aby se každá etapa naší práce setkala se stoprocentní spokojeností zákazníků. S ohledem na zajištění plné spokojenosti odběratelů poskytujeme rovněž služby spojené se záručním a pozáručním servisem našich výrobků. Seznamte se s katalogem našich projektů a realizací a v případě zájmu o naše služby, nás kontaktujte.

Kontaktujte nás

Napište nám!