Specializujeme se na projektování, výrobu a montáž dopravních zařízení, která nacházejí široké uplatnění v různých průmyslových a zpracovatelských odvětvích.

Díky dlouholetým praktickým zkušenostem, znalostem a nejnovějším technologickým řešením vytváříme špičkové šroubové dopravníky, známé rovněž jako šnekové dopravníky. Jedná se o poměrně jednoduché stroje, které se velmi snadno obsluhují a současně jsou velmi funkční a použitelné v mnoha oblastech. Tato zařízení slouží k dopravě sypkých materiálů (cementu, pelet, uhelného prachu a hráškového uhlí, atd.), vlhkého a hrudkovitého materiálu na nevelké vzdálenosti. Používají se průmyslových podnicích a důlních provozech. Mají široké použití v zemědělství. Používají se např. k podávání krmiva a dále k vykládce a nakládce zrní. Šnekový dopravník se rovněž ideálně uplatní při plnění sil, vykládce přívěsů a k přehazování hromad. Šnekový dopravník se může používat samostatně, ale také jako součást výrobní nebo skladovací linky.

Przenośniki śrubowe

Šnekový dopravník využívá během dopravy nákladu pohyblivý šroub umístěný uvnitř žlabu, proto se dopravník rovněž označuje jako šroubový. Na dopravníku může být v závislosti na dopravovaném materiálu instalován topný pás. Šnekové dopravníky vyráběné firmou Promus Katowice jsou zařízení s optimálním výkonem, která zaručují odpovídající výkonnost zařízení v souladu s platnými požadavky. Perfektně promyšlená konstrukce současně nabízí stabilitu a možnost přesunu. Nabízený šnekový dopravník se vyznačuje solidní konstrukcí, která byla dosažena díky vysoké kvalitě materiálů, což je také zárukou jeho vysoké odolnosti a dlouholeté životnosti. Šnekové dopravníky mají dobrou odolnost proti vibracím během provozu a proti působení vnějších faktorů, takže fungují dokonale i v těžkých podmínkách.

Przenośniki śrubowe

Šnekové dopravníky se vyrábějí v různých konfiguracích s ohledem na délku dopravníku. Výkonnost šnekového dopravníku závisí hlavně na pracovním úhlu a průměru zařízení (dostupné jsou různé průměry šnekových dopravníků). Používají se rovněž různé druhy motorů. Zásadní výhodou šnekového dopravníku je jeho pojezdová základna (jedná se o optimální a velice často používané řešení), nejčastěji se dvěma nebo čtyřmi kolečky, v závislosti na velikosti dopravníku. Pojezdová základna zaručuje mobilitu a umožňuje volné přemísťování zařízení, takže lze provádět nakládku a vykládku materiálu v libovolném místě.

S ohledem na jednoduchou konstrukci jsou šnekové dopravníky zařízení s velmi nízkou poruchovostí, což zaručuje plynulost provozu zařízení a snadnou údržbu. Aby mohl šnekový dopravník sloužit co nejdéle, je vhodné kontrolovat stav ložisek, neboť tyto součástky se opotřebovávají nejčastěji. Je však třeba si uvědomit, že mechanická poškození, ke kterým může dojít v důsledku pádu, mohou představovat riziko pro řádné fungování šnekového dopravníku. V takových případech obyčejně dochází k poškození prodlužovacích částí dopravníku, které lze vyměnit, a bez problému tak zajistit plnou funkčnost dopravníku.

Druhy šnekových dopravníků

Můžeme uvést 4 základní typy šnekových dopravníků podle nejčastějšího použití:

  • šnekové dopravníky k přepravě zrní nebo krmiv,
  • šnekové dopravníky k zavážení sil,
  • dávkovací dopravníky,
  • mezioperační transportní dopravníky.

S ohledem na konstrukci lze vyčlenit také žlabové šnekové dopravníky, které slouží k přepravě kalu, granulátu, bitumenových hmot. V případě žlabových šnekových dopravníků má plášť dopravníku tvar písmene U a víka, jež lze odšroubovat. Tento druh šnekových dopravníků se hodí do míst, kde vzniká riziko zablokování provozu dopravníku velkými prvky kusů nebo je nutné jeho časté čištění. Dále lze uvést potrubní dopravníky, jejichž kryt je tvořen potrubím s rotujícím šnekem umístěným uvnitř. S ohledem na svou konstrukci se tyto dopravníky vyznačují vyšší těsností a mohou se používat jako separátory prostorů technologických linek s nebezpečím výbuchu. Šnekové dopravníky s malým průměrem krytu fungují jako dávkovací stanice mikrosložek.

Projektování šroubových dopravníků

Vzhledem ke snaze o maximální spokojenost zákazníků přizpůsobujeme každý šroubový dopravník navržený našimi odborníky individuálním požadavkům konkrétního projektu. Poskytujeme profesionální poradenství a snažíme se pro vás vybrat nejmodernější řešení pro každý druh dopravních činností.

Jsme schopni dodat našim zákazníkům šroubové dopravníky splňující ty nejvyšší standardy, protože pracujeme s vyžitím těch nejlepších strojů a materiálů. Služby, které poskytujeme, jsou komplexní. Nabízíme realizaci projektu, výrobu a montáž dopravníků a dále záruční a pozáruční servis našich výrobků.

Kontaktujte nás

Napište nám!