Použití a charakteristika řetězového dopravníku

Řetězové dopravníky jsou zařízení používaná k dopravě nákladů s různou hmotností a různými rozměry. Tyto dopravníky nacházejí široké použití v průmyslu, automobilovém průmyslu a dále ve skladovacích prostorách. Slouží hlavně k dopravě palet umístěných kolmo k danému směru pohybu a dále kontejnerů, zásobníků, beden a jiných prvků různého druhu s malými i velkými obrysovými rozměry. Řetězový dopravník je vybaven řetězovými táhly poháněnými převodovým motorem, kromě jiného prostřednictvím hnacího hřídele. Doprava probíhá na těchto táhlech, přičemž obvykle se podle požadavků navrhuje několik táhel (standardně 2–5 táhel).

Parametry řetězových dopravníků, které navrhujeme, jsou přizpůsobeny charakteru plánovaných prací a hmotnosti dopravovaných materiálů. V závislosti na konkrétních požadavcích našich zákazníků nabízíme řetězové dopravníky různých délek. S ohledem na zajištění maximální spokojenosti našich smluvních partnerů nabízíme rovněž nehlučnou verzi dopravníku s použitím pogumovaného řetězu v závěsné verzi systému Power & Free. Na všechny dopravní systémy nabízené firmou Promus Katowice se poskytuje záruční a pozáruční servis, neboť provádíme servisní práce i po ukončení záruční lhůty.

Konstrukce řetězových dopravníků

Řetězový dopravník slouží k přemísťování nákladů s různými obrysovými rozměry: od malých (těleso kompresoru) až po velké (celý automobil). Přepravovaný náklad se pohybuje pomocí dopravního řetězu poháněného poháněcí stanicí s převodovým motorem, přičemž napínací stanice řetězu hlídá řádný chod celého zařízení (systém Power & Free).

Zařízení tohoto typu se vyznačuje jednoduchou nosnou konstrukcí standardně umístěnou na podpěrách, které umožňují regulaci výšky dopravníku. Tyto podpěry mohou mít výklopnou antivibrační základnu a samotná konstrukce je obvykle vyrobena z nerezové oceli nebo z oceli s práškovým nátěrem.

Řetězový dopravník s řetězem s palcovou nebo metrickou roztečí slouží k přepravě nákladů zavěšených na nosné kolejnici (Power & Free) nebo nákladů umístěných na kolových vozících, přičemž v takovém případě je řetěz umístěn ve speciálním kanále v podlaze. Je rovněž možná přeprava nákladu položeného přímo na řetězu.

Hmotnost přepravovaných prvků může být různá – od několika kilogramů (prvky automobilových závěsů) až po několik tun (montážní linka automobilových podvozků). Tyto dopravníky se používají jak k přepravě jednotlivých kusů, tak celých sestav se značnou hmotnosti a různými rozměry, a to při malé podpěrné ploše. Nezřídka se tyto dopravníky používají k přepravě palet po kratší straně. Pohon dopravního řetězu je řešen pomocí vnější převodovky a řetězových kol umístěných na poháněcí stanici celého systému. Délky dopravníků závisí na potřebách zákazníka a specifikaci výrobní nebo montážní linky. Dopravní řetězy se mohou vyskytovat také v nehlučné verzi s pogumovaným řetězem (Power & Free).

Přednosti řetězových dopravníků

K nejdůležitějším přednostem našich řetězových dopravníků patří možnost jejich použití pro příčné vyvedení přepravovaných předmětů z válečkového dopravníku, k dopravě mnoha druhů nákladů a dále nákladů s různými základnami a pod malým úhlem. K charakteristickým vlastnostem dopravníků, které nabízíme, patří rovněž jejich vysoká životnost, stabilita a spolehlivost, tichý chod, odolnost proti znečištění a dále také jednoduchá údržba a nízké náklady na servis a obsluhu.

Bohatá nabídka dopravníků

Seznamte se s naším širokým sortimentem řetězových dopravníků. V případě jakýchkoliv dalších otázek jsme vám k dispozici telefonicky nebo e-mailem. Naši odborníci vám rádi poskytnou věcné informace a pomohou vám při rozhodování a výběru pro vás nejvhodnějšího zařízení podle vašich potřeb a druhu vykonávaných činností.

Kontaktujte nás

Napište nám!