1. Obecné informace.

 • Operátorem servisu www.promus.katowice.pl je firma PROMUS Katowice Sp. z o.o. se sídlem v Sosnowici, ul. Społeczna 8A, na základě zápisu do evidence hospodářské činnosti – Státní soudní rejstřík KRS:0000156473 vedený Obvodním soudem v Katovicích, VIII. hospodářské oddělení KRS, DIČ: PL 6412278096, IČ: 278040797.
 • Servis zajišťuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování, a to následujícím způsobem:
  • Formou dobrovolného zadávání informací do formulářů
  • Formou ukládání souborů cookie v koncových zařízeních.
  • Formou ukládání technických žurnálů na úrovni www serveru, obsluhovaného prostřednictvím arclassics.eu. Operátor hostingu provozuje svou stránku pod adresou www.webio.pl. Operátorem hostingu je „Webio Grzegorz Wołoszyn“, ul. Gwiaździsta 8/52, 66-400 Gorzów Wlkp.
 • Tato politika představuje informativní dokument a nenahrazuje bezpečnostní politiku realizovanou operátorem servisu v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.
 • V oblasti údajů, které jsou osobními údaji ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, je administrátorem údajů operátor servisu.

2. Informace o formulářích.

 • Servis shromažďuje informace poskytnuté dobrovolně uživatelem.
 • Servis kromě toho může ukládat informace o parametrech spojení (označení časových údajů, IP adresa)
 • Údaje uvedené ve formuláři nejsou dostupné pro třetí osoby jinak, než se souhlasem uživatele.
 • Údaje uvedené ve formuláři mohou představovat soubor osobních dat, tento soubor pak registruje operátor servisu v registru vedeném Prezidentem úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • Pokud údaje ve formuláři umožňují identifikaci fyzické osoby, pak má tato osoba právo kdykoliv nahlížet, modifikovat a požadovat ukončení zpracovávání svých údajů. Je však možné, že to bude způsobovat nedostupnost některých funkcí servisu.
 • Údaje uvedené ve formuláři se zpracovávají pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře, např. pro zajištění procesu vyřízení servisního hlášení nebo obchodního kontaktu.
 • Údaje uvedené ve formulářích lze poskytovat subjektům, které technicky zajišťují některé služby, zejména se to týká poskytování informací o majiteli registrované domény subjektům, které jsou operátory internetových domén (především „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r.“ NASK), platebním servisům nebo rovněž jiným subjektům, s nimiž operátor servisu v této oblasti spolupracuje.

3. Informace o souborech cookies.

 • Servis využívá soubory cookies.
 • Soubory cookies tvoří informatické údaje, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele servisu a jsou určeny k využívání internetových stránek servisu. Soubory tohoto typu obyčejně obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, čas jejich uložení na koncovém zařízení a unikátní číslo.
 • Subjektem, který na koncové zařízení uživatele servisu umísťuje soubory cookies a získává k nim přístup, je operátor servisu nebo subjekty, jež s ním spolupracují.
 • Soubory cookies se využívají k následujícím účelům:
  • tvorba statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem využívají uživatelé servisu internetové stránky, což umožňuje zlepšit jejich strukturu a obsah;
  • udržení relace uživatele servisu (po přihlášení), díky němuž nemusí uživatel na každé další podstránce znovu uvádět přihlašovací jméno a heslo;
 • V rámci servisu se používají dva základní typy souborů cookies: „přechodné“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Přechodné“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele do doby odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče) „Trvalé“ soubory cookies jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo až do chvíle, kdy je uživatel odstraní.
 • Software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle defaultně připouští ukládání souborů cookies v paměti koncového zařízení uživatele. Uživatelé servisu mohou provést změny nastavení v této oblasti. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Lze rovněž automaticky blokovat soubory cookies. Podrobné informace na toto téma jsou uvedeny v nápovědě nebo dokumentaci internetového prohlížeče.
 • Omezení v používání souborů cookies mohou ovlivnit některé z funkcí dostupných na internetových stránkách servisu.
 • Soubory cookies umístěné v koncovém zařízení uživatele servisu mohou využívat rovněž zadavatelé reklam a obchodní partneři, kteří spolupracují s operátorem servisu, a dále platební operátoři.
 • Doporučujeme přečíst si informace o ochraně soukromí v těchto firmách, abyste se seznámili se zásadami využívání souborů cookies pro statistické účely: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Soubory cookies mohou využívat reklamní sítě, zejména Google, a to k zobrazování reklam přizpůsobených tomu, jak uživatel využívá servis. Za tímto účelem mohou ukládat informace o navigační cestě uživatele nebo o času stráveném prohlížením dané stránky.
 • V oblasti informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Žurnály serveru.

 • Informace o některém chování uživatelů vyžadují přihlášení na úroveň serveru. Tyto údaje se využívají výhradně za účelem správy servisu a dále za účelem zabezpečení co nejefektivnějšího zajištění poskytovaných hostingových služeb.
 • Prohlížené zdroje jsou identifikované pomocí URL adresy. Kromě toho lze zaznamenávat:
  • čas příchodu dotazu,
  • čas odeslání odpovědi,
  • název stanice klienta, identifikace realizována prostřednictvím protokolu HTTP,
  • informace o chybách, ke kterým došlo během realizace transakce HTTP,
  • URL adresu předcházející stránky, kterou uživatel navštívil (referer link), pokud k přechodu na stránky servisu došlo přes link,
  • informace o prohlížeči uživatele,
  • informace o IP adrese.
 • Výše uvedené údaje nejsou spojovány s konkrétními osobami, které si prohlížejí stránky.
 • Výše uvedené údaje se používají jedině za účelem správy serveru.

5. Poskytnutí a pověření zpracováním údajů.

 • Údaje se poskytují interním subjektům výhradně v právně povolených mezích.
 • daje umožňující identifikaci fyzické osoby se poskytují výhradně se souhlasem této osoby.
 • Operátor může mít povinnost poskytovat informace shromážděné servisem oprávněným orgánům na základě požadavku v souladu se zákonem, v rozsahu vyplývajícím z požadavku.
 • Zpracováním osobních údajů pověřil operátor servisu na základě písemné smlouvy o pověření zpracováním osobních údajů (stanovené v čl. 28 a 29 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)) dodavatele hostingových služeb „Webio Grzegorz Wołoszyn“, ul. Gwiaździsta 8/52, 66-400 Gorzów

6. Správa souborů cookies – jak v praxi vyjadřovat a odebírat souhlas?

 • Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Upozorňujeme, že vypnutí správy souborů cookies, které jsou nezbytné pro procesy ověřování, ochrany, udržení preferencí uživatele, může omezit a v krajním případě znemožnit používání www stránek
 • Za účelem správy nastavení cookies zvolte z níže uvedeného seznamu internetový prohlížeč/systém a postupuj v souladu s návodem:

Sosnowiec 22.05.2018r.