Vysoce kvalitní korečkové dopravníky

Nabízíme vám solidní výrobky zhotovené z vysoce kvalitních materiálů. V rámci vzájemné spolupráce zajišťujeme rovněž odborné poradenství a řádné zpracování komplexního systému korečkových dopravníků, včetně přizpůsobení jeho charakteru individuálním potřebám vašeho projektu. Všechny prvky projektované našimi odborníky splňují nejvyšší standardy kvality.

Použití korečkového dopravníku

Zákazníkům, kteří potřebují systém k přepravě sypkých materiálů, navrhujeme použití korečkového dopravníku. Toto zařízení se rovněž hodí k přemísťování prvků s malými obrysovými rozměry, které jsou odolné proti mechanickému poškození. Korečkový podavač lze s úspěchem použít v technologických procesech, kde plní roli meziprocesového podavače nebo se používá k plnění zásobníků.

Dopravníky tohoto typu nacházejí své uplatnění v potravinářském, chemickém, dřevařském a těžebním průmyslu a dále také v zemědělství. Tyto dopravníky se obvykle používají v technologických procesech k plnění zásobníků nebo sil, často se také vyžívají k přepravě obilí, krmiv, mouky, kukuřice, kamenných drtí, uhelného prachu a jiných druhů vytěžených materiálů, granulátů, umělých hnojiv nebo cukru a soli. Díky své univerzálnosti představuje korečkový dopravník nenahraditelné řešení v mnoha průmyslových odvětvích. Tato zařízení se výborně osvědčují např. ve velkých i malých výkupnách obilí, v přípravnách krmiv, výrobnách kamenné drtě, v pivovarech, cukrovarech atp.

Hlavním konstrukčním prvkem našich korečkových dopravníků je těsný a odolný koreček, jehož úkolem je přemísťování sypkých materiálů a výrobků do vyšších poloh. Vyznačují se rovněž jednoduchou regulací a napnutím pásu a dále vysokou těsností. Důležitá je však také minimální možnost poškození materiálu, např. obilí nebo drtě, přepravovaného pomocí korečkového dopravníku.

Přednosti korečkových dopravníků

Každý korečkový podavač, který nabízíme, je vyroben z odolných materiálů nejvyšší kvality, jež zaručují jeho solidnost a bezporuchový provoz po dlouhou dobu. Díky vysoké úrovni použitých materiálů a polotovarů a pečlivému provedení zaručují naše korečkové dopravníky bezpečnost, komfort a vysokou produktivitu práce, snížení možnosti poškození materiálu a s tím spojené nízké náklady na provoz. Dopravníky se také vyznačující minimálními požadavky na pracovní plochu, nízkými náklady na elektrickou energii a malou spotřebou práce (ve srovnání s jiným druhem zařízení sloužících k přepravě a přemísťování výrobků). Zásadní předností dopravníků je rovněž možnost vytvoření komplexní mechanizace dopravy.

Naše zařízení jsou výjimečně jednoduchá při používání i čištění. Mají veškerá potřebná osvědčení nutná k uvedení do provozu a splňují stanovené právní normy a požadavky.

Mnohé z výše uvedených vlastností a předností svědčí o tom, že každý korečkový dopravník, který vyrobíme, se skvěle uplatní jako zařízení pro nakládku v různých továrnách a podnicích, neboť značně podporuje a zvyšuje efektivitu práce a výrazným způsobem sníží její náklady.

Individuální výběr zařízení

Při projektování systému korečkových dopravníků přizpůsobujeme rozměry a tvar nádoby druhu přepravovaného materiálu a individuálním požadavkům přepravního procesu. Naše zařízení mohou dopravovat různé druhy materiálů až do výšky několika desítek metrů.

V závislosti na požadavcích zákazníků nabízíme korečkové podavače s různou výškou zdvihu, s různými kapacitami, provozními rychlostmi a výkonnostmi, to znamená s různými schopnostmi přemísťování konkrétního objemu za danou časovou jednotku.

Bohatá nabídka výrobků

Naše dlouholeté zkušenosti s výrobou korečkových podavačů, odborné znalosti a dále profesionální a individuální přístup ke každé zakázce se projevují ve vysoké kvalitě našich výrobků a pravidelně narůstajícím okruhu stálých zákazníků.

Zveme vás k podrobnému seznámení s naší nabídkou. V případě dotazů prosíme o kontakt telefonicky nebo e-mailem. Naši odborníci vám rádi poskytnou další informace o systémech korečkových dopravníků. Ve snaze o pohodlí a spokojenost zákazníků se službami, které poskytujeme, nabízíme komplexní podporu zahrnující poradenství a dále profesionální servis zařízení, a to jak záruční, tak pozáruční.

Kontaktujte nás

Napište nám!