Jedná se o největší skupinu zařízení pro kontinuální dopravu. Tyto dopravníky se vyznačují velkou konstrukční jednoduchostí a skutečnou všestranností.

Používají se v různých průmyslových odvětvích, počínaje různým druhem pomocných prací spojených s překládkou a dopravou (ve skladech, na skládkách a na staveništích) přes obsluhu technologických linek, dopravu vytěženého materiálu v dolech až po velké pásové dopravníky určené k přesunu obrovského množství nákladů a vytěženého materiálu s hmotností mnoha tisíc tun za hodinu do vzdálenosti dosahující několika kilometrů.

Princip fungování:

Pásový dopravník funguje na principu převíjení nekonečného elastického pásu přes vratné bubny, z nichž je alespoň jeden poháněný. Po celé trase dopravníku je pás obvykle unášen na válečkových stolicích, které formují tažnou větev pásu ve tvaru žlabu nebo plochého pásu. Pro vytvoření obvodové síly na hnacím bubnu je nutné odpovídající napnutí pásu, které se dosahuje vhodným přesunutím jednoho z koncových bubnů nebo přídavných napínacích bubnů. Pásové dopravníky mohou pracovat individuálně, v sériovém uspořádání a také v libovolných systémech. V případě mobilních dopravníků (pojízdných nebo přenosných) existuje možnost libovolného a snadného přemísťování, změny úhlu sklonu atp.

Vlastnosti:

  • jednoduchý provoz a obsluha
  • univerzální použití
  • nízký příkon
  • nízké provozní náklady