Slouží k dopravě volně ložených sypkých materiálů s vysokým rozsahem granulace – od drobných granulí až po granule s velikostí několika centimetrů. Nahrazují pásové dopravníky, pokud je to nutné s ohledem na těžké pracovní podmínky, např. přepravovaný materiál může zničit dopravní pás nebo v případě vysokých teplot. Díky vhodnému tvarování desek nebo žlabů lze použít velké úhly sklonu vzhledem k horizontální poloze. Jejich nízká rychlost umožňuje jejich použití např. v rámci technologických procesů, jako je sušení, chlazení, třídění atp. Nacházejí uplatnění při odběru stavebních materiálů pod násypkami nebo při podávání materiálu do drtičů nebo na jiné dopravníky.

Konstrukce:

Nosné prvky deskového dopravníku tvoří unášecí řetězy, obvykle dvouřadé, spojené deskami, na kterých se přesouvá přepravovaný materiál. Do destiček řetězových ok se připevňují držáky, na nichž se dále osazují nosné desky zhotovené z plechu. Řetěz společně s deskami se převíjí přes řetězová kola, která jsou pomocí klínu upevněná na hnacím hřídeli osazeném ve valivých ložiscích. Pohon se přenáší z motoru na hřídel pomocí převodovky. Napínání se skládá z hřídele osazeného ve dvou valivých ložiscích a šroubového mechanizmu, neboť požadovaný posun není velký.

Vlastnosti:

  • odolnost proti přetížení a nerovnoměrnému zatížení
  • odolnost proti vysokým teplotám
  • odolnost proti úderům těžkých těles
  • vysoká výkonnost
  • možnost současného využití v rámci různých technologických procesů