V nabídce PROMUS Katowice se nacházejí různé typy dopravníků a podavačů, kromě jiného:

  • válečkový dopravník – zařízení sloužící k dopravě pevné hmoty, která se vyznačuje kompaktní strukturou. Pohyb nákladu probíhá pomocí rovnoběžně rozmístěných válečků;
  • pásový dopravník – tento typ dopravníku se používá nejčastěji v různých typech skladů, v důlních provozech nebo na stavbách, kde slouží k dopravě sypkých materiálů, např. písku nebo štěrku;
  • šroubový dopravník – využívaný při dopravě sypkých materiálů. V tomto případě je prvkem, jehož prostřednictvím probíhá pohyb nákladu, pohyblivý šroub instalovaný uvnitř koryta;
  • řetězový dopravník – výborně se uplatní v případě, pokud je potřeba dopravovat prvky s velkými i malými obrysovými rozměry. Pohyb nákladu probíhá pomocí řetězových táhel poháněných převodovým motorem prostřednictvím mezilehlého hnacího hřídele. Toto řešení umožňuje zachovat stálou rychlost táhel. Náklady zavěšené na nosné kolejnici nebo náklady umístěné na kolových vozících se dopravují pomocí řetězového dopravníku s řetězem s palcovou nebo metrickou roztečí. Hmotnost přepravovaných prvků je různá, od několika kilogramů (prvky automobilových závěsů) až po několik tun (montážní linka automobilových podvozků);
  • korečkový dopravník – jedno ze specifických řešení používaných k dopravě sypkých materiálů a nevelkých prvků odolných proti mechanickým poškozením. Nejčastěji se používá v technologických procesech, např. k plnění zásobníků nebo jako mezioperační podavač;
  • deskové dopravníky a článkové deskové dopravníky slouží hlavně k přemisťování sypkých materiálů, které se vyznačují velmi rozdílnou granulací. Používají se rovněž k dopravě alternativních paliv a materiálů se zvýšenou teplotou. Využívají se také k dopravě ocelového šrotu;
  • vibrační dopravník – představuje velice běžné řešení využívané v potravinářském zpracování zeleniny a ovoce. Díky němu se náklad přepravuje ve žlabu s použitím síly setrvačnosti. Zaručuje to rovnoměrné rozmístění produktu na pásu, které je nutné v rámci specifických výrobních procesů.

Více informací o dopravnících najdete na dalších podstránkách. V případě dotazů jsme vám k dispozici a prosíme o kontakt.

Kontaktujte nás

Napište nám!