Przenośniki

W ofercie PROMUS KATOWICE znajdują się różne typy przenośników i podajników, między innymi:

Przenośnik rolkowy to urządzenie służące do transportowania ładunków stałych, charakteryzujących się zwartą budową. Ruch ładunku realizowany jest za pośrednictwem ustawionych równolegle wałków.

Jednym z najpopularniejszych systemów transportu przeznaczonych do przemieszczania ładunków sypkich jest przenośnik taśmowy. Transport materiałów odbywa się po ruchomej taśmie. Ten typ przenośnika wykorzystywany jest najczęściej w różnego rodzaju magazynach, kopalniach lub placach budowy, gdzie służy do przenoszenia piasku czy żwiru.

Przy transporcie materiałów sypkich wykorzystuje się również przenośnik śrubowy. W tym przypadku elementem za pośrednictwem którego odbywa się ruch ładunku, jest ruchoma śruba zamontowana wewnątrz koryta.

Przykładowa realizacja przenośnika łańcuchowegoW przypadku konieczności transportu elementów o dużych gabarytach najlepiej sprawdzają się przenośniki łańcuchowe. Ruch ładunku realizowany jest za pomocą cięgien łańcuchowych, napędzanych motoreduktorem, poprzez pośredniczący wałek napędowy. Takie rozwiązanie pozwala na zachowanie stałej prędkości cięgien.

Ładunki podwieszone na szynie nośnej lub ładunki umieszczane na wózkach kołowych transportowane są przy pomocy przenośnika łańcuchowego z łańcuchem o podziałce calowej lub metrycznej. Masa transportowanych elementów jest różna - od paru kilogramów (elementy zawieszeń samochodowych) po parę ton (linia montażu podwozi samochodowych).

zdjęcie przenośnika rolkowegoJednym ze specyficznych rozwiązań stosowanych w przenoszeniu materiałów sypkich oraz niewielkich elementów odpornych na uszkodzenia mechaniczne jest przenośnik kubełkowy. Najczęściej stosowany jest w procesach technologicznych, np. do napełniania zbiorników lub jako podajnik międzyprocesowy.

Do przemieszczania ładunków sypkich, cechujących się sporym zróżnicowaniem granulacji służą głownie przenośniki płytowe i członowo-płytowe. Stosowane są również do transportu paliw alternatywnych oraz materiałów o podwyższonej temperaturze. Używane są również do transporty złomu stalowego.

W przetwórstwie spożywczym warzyw i owoców bardzo często spotykanym rozwiązaniem je przenośnik wibracyjny. Dzięki takiemu rozwiązaniu ładunek transportowany jest w rynnie, przy wykorzystaniu siły bezwładności. Zapewnia to równomierne rozmieszczenie produktu na taśmie konieczne przy specyficznych procesach produkcyjnych.